ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2566

 

วันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารข้าราชการกระทรวงแรงงาน  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ นายสันติ นันตสุวรรณ นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ ณ  พระบรมมหาราชวัง