กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ Mobile Unit

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้ฝ่ายแนะแนวอาชีพ ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ Mobile Unit ณ วัดท่าราบ ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี มีกิจกรรมการรับสมัครงานโดยรถบริการเคลื่อนที่กรมการจัดหางาน ให้คำปรึกษาด้านการสมัครงานผ่านตู้งาน JobBox และมีกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรางวัลจากทางสำนักงานฯ โดยมีนายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้มาใช้บริการ จำนวน 127 คน มีผู้สนใจสมัครงาน จำนวน 2 คน