พิธีถวายดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี