กองร้อยรักษาดินแดนจังหวัดราชบุรีที่ 1
รองอธิบดี กกจ. ลงพื้นที่เมืองราชบุรี ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานของ สจจ.ราชบุรี สร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 1 2 3 >  Last ›