นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายฟาน จี๊ ทัญ (Mr. Phan Chi Thanh) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย และคณะ
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามเบาะแสที่มีผู้แจ้งเข้ามาว่าพบไกด์เถื่อน และชาวต่างชาติแย่งอาชีพคนไทย

 1 2 3 >  Last ›