ข้อมูลผู้สมัครงาน

นายจ้าง/สถานประกอบการประกาศตำแหน่งงานและคัดลอกรายชื่อได้ที่

http://smartjob.doe.go.th


ขั้นตอนการลงทะเบียน http://smartjob.doe.go.th/

1.การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้องการลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบให้คลิกที่ไอคอน “นายจ้างลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ”

2.กรอกข้อมูลในหน้าลงทะเบียน เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยระบบจะไปที่หน้าแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนายจ้าง โดยอัตโนมัติ เมื่อกรอกข้อมูลบริษัทเรียบร้อยแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการปลด Lock การใช้งาน นายจ้างที่เข้าใช้งานระบบนี้ต้องทำบัตรนายจ้างไว้กับสำนักงานจัดหางานจึงจะสามารถใช้ระบบนี้ได้

3.เจ้าหน้าที่ทำการปลด Lock แล้วให้นายจ้างบันทึกตำแหน่งงานว่างได้วันละ ไม่เกิน 10 ตำแหน่ง จึงจะสามารถคัดลอกผู้สมัครงานได้ ในการคัดลอกรายชื่อนายจ้างสามารถคัดลอกรายชื่อได้วันละ 5 ตำแหน่งๆ ละ ไม่เกิน 20 คน หากนายจ้างต้องการคัดลอกรายชื่อผู้สมัครงานในครั้งต่อไปต้อง ทำการบันทึกผลการคัดลอกก่อนจึงจะคัดลอกรายชื่อครั้งใหม่ได้

4.เมื่อนายจ้างต้องการเข้าใช้ระบบในครั้งต่อไปให้เข้าสู่ระบบโดยใส่เลขทะเบียนพาณิชย์ในช่องรหัสผู้ใช้งาน ส่วนรหัสใส่ตามที่นายจ้างได้ลงทะเบียนเอาไว้

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลที่มีดอกจัน(*) สีแดง จะเป็นข้อมูลที่จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบ

2.หากนายจ้าง Login และใส่รหัสผ่านผิดเกิน 3 ครั้ง รหัสผู้ใช้งานจะถูก Lock ทำให้ไม่สามารถเข้ามาใช้บริการได้จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ปลด Lock การใช้งาน

3.หากมีข้อสงสัยติดต่อนางสาวศรารัตน์ สุขเกษม และ นายกันตภณ คำเอก เจ้าหน้าที่ประสานงาน โทร.032-322261-2 หรือ 086-4307383

4.ระบบรองรับเฉพาะบราวซ์เซอร์ Google Chrome

5.นายจ้าง/สถานประกอบการต้องมีบัตรนายจ้างก่อน ถึงจะประกาศตำแหน่งงานและคัดลอกรายชื่อได้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทำบัตรนายจ้างได้ที่ http://doe.go.th/prd/ratchaburi/custom/param/site/...