นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
24-01-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 24-01-2019 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน JobFair สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ณ หอประชุมเล็ก วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี