สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ขอเชิญหน่วยงาน/สถานประกอบการ สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนฯ ปี 2562 RSS