วารสารอาเซียน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2561 RSS

 

วารสารอาเซียน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.doe.go.th/strategy ช่องทางวิเทศสัมพันธ์>วารสารอาเซียน หรือ QR code ข้างล่างนี้