ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่องยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนงานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ (บริษัทจัดหางานสโรชา จำกัด) RSS