ประกาศ ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง ระวังถูกหลอกลวงโดยการชักชวนไปทำงานภาคเกษตรในประเทศแคนาดา RSS