“บิ๊กแรงงาน” ลงพื้นที่เมืองอุดรฯ ตรวจเยี่ยมแรงงานอีสานสมัครทดสอบภาษา ก่อนไปทำงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่เกาหลีใต้ RSS

 

วันที่30 พฤศจิกายน 2561 ที่ศูนย์การค้าตึกคอมแลนด์มาร์ค เขตเทศบาลนครอุดรธานี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เมืองอุดรธานี ตรวจเยี่ยมการรับสมัครทดสอบภาษา ก่อนไปทำงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่เกาหลีใตั พร้อมพบปะพูดคุยให้โอวาท สร้างขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ คาดแรงงานอีสานแห่สมัครเฉียด 10,000 คน ขณะที่ยอดลงทะเบียนออนไลน์สมัครล่วงหน้าทั้งประเทศกว่า 12,000 คน  เตือนอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือได้ จะถูกหลอก..

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมการรับสมัครทดสอบภาษาก่อนไปทำงานเกาหลีใต้ว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) เพื่อไปทำงานเกาหลีใต้ในประเภทกิจการงานอุตสาหกรรมการผลิต ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 และเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์เลือกวัน เวลาที่จะสมัครได้ที่ เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 – 2 ธันวาคม 2561  ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี มีแรงงานให้ความสนใจมารอสมัครสอบเป็นจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี คอยดูแลความเรียบร้อย มีการเข้าแถวรับบัตรคิว รับใบสมัคร และรอเข้าไปสมัครอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำทุกขั้นตอน ตั้งแต่ประชาสัมพันธ์ ตรวจเอกสาร อบรมขั้นตอนการกรอกเอกสาร และจ่ายค่าธรรมเนียม 

การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีในครั้งนี้ ทั้งประเทศมีศูนย์รับสมัครอยู่ 4 ศูนย์ คือ 1. ศูนย์การรับสมัครกรุงเทพฯ ณ อาคารเดอะฮับ รังสิต ชั้น 3 บริเวณศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 2. ศูนย์การรับสมัครจังหวัดลำปาง  ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 3. ศูนย์การรับสมัครจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์การค้าตึกคอมแลนด์มาร์คอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 4. ศูนย์การรับสมัครจังหวัดนครราชสีมา ณห้องโคราชฮอลล์ ชั้น 4 ห้างเซ็นทรัลโคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียนออนไลน์เลือกวัน เวลาที่จะสมัครแล้ว ประมาณ 10,000 คน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สนใจมาสมัครทั้งประเทศกว่า 15,000 คน

"หากประชาชนท่านใดสนใจสมัครทดสอบภาษาไปทำงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่เกาหลีใต้ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 รับสมัครทั้งเพศชายและหญิง อายุระหว่าง 18-39 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สายตาไม่บอดสี ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวันเดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ใบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ใบ รูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้ว ฉากด้านหลังสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน

รมว.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดส่งแรงงานไทยตามระบบ EPS ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 จัดส่งไปแล้วทั้งหมด 72,435 คน โดยในปี 2561 จัดส่งไป 5,520 คน จัดส่งไปมากที่สุดในกิจการ อุตสาหกรรม รองลงมาคือ เกษตร ปศุสัตว์ และก่อสร้าง  ทั้งนี้ การสอบภาษาครั้งนี้เป็นระบบ Point system ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมทั้งหมด จัดสอบโดยนายจ้างเกาหลีโดยตรง จึงขอฝากเตือนแรงงานที่กำลังหางาน อย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้าง ว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านได้ เพราะอาจจะถูกหลอกได้ ทุกขั้นตอนต้องทำด้วยตนเอง สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 02-245-6716 หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน