รมว.แรงงาน เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ คนพิการ และยุวแรงงาน ที่บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า พระราม 4 RSS

 

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า พระราม 4 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ทำงานในบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาพระราม 4 จำนวน 66 คน และร้านค้าต่าง ๆ ภายในบิ๊กซี จำนวน 41 คน รวมทั้งสิ้น 107 คน   

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า วันนี้ได้มาเยี่ยมเยียนยุวแรงงาน ผู้สูงอายุ และคนพิการทำงานในบิ๊กซีฯ โดยยุวแรงงานเป็นนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน  ซึ่งกระทรวงแรงงานได้เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาตามโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” พร้อมกันทั่วประเทศไปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งที่บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาพระราม 4 นี้มียุวแรงงานที่ทำงานกับสถานประกอบการ 8 ร้านค้า จำนวน 41 คน ได้แก่ 1. Swensen’s จำนวน 5 คน  2. ฮาจิบัง ราเมน จำนวน 5 คน  3. Mister Donut จำนวน 3 คน  4. KFC จำนวน 8 คน  5. ร้านตำมั่ว จำนวน 5 คน  6. แมคโดนัลด์ จำนวน 4 คน  7. ภัตตาคารจีนฮองมิน จำนวน 2 คน และ 8. ร้านโออิชิ จำนวน 9 คน โดยเป็นนักเรียนทั้งเพศชายและหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา อายุระหว่าง 16-17 ปี ทำงาน ณ จุดเรียงสินค้า และจุดบริการ การจ้างงานมี 2 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงเปิดภาคเรียน ระยะเวลาทำงาน 4 ชั่วโมง 2) ช่วงปิดภาคเรียน ระยะเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง)  โดยสิ่งที่ยุวแรงงานจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการคือ การเพิ่มพูนทักษะอาชีพที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ มีพื้นฐานในการก้าวเข้าสู่วัยแรงงานที่มีคุณภาพ สามารถเพิ่มผลิตภาพให้กับประเทศได้ นอกจากนี้ยังได้ฝึกความอดทน ระเบียบวินัย เรียนรู้ชีวิตการทำงานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีรายได้ระหว่างเรียน ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง เห็นคุณค่าของเงิน สร้างความภูมิใจให้กับตนเอง ซึ่งเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

นอกจากนี้ ยังได้พบปะให้กำลังใจผู้สูงอายุที่ทำงานที่บิ๊กซีฯ จำนวน 1 คน อายุ 65 ปี ที่ทำงาน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการลูกค้า ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการแนะนำสินค้า และมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยในส่วนของการรับเข้าทำงานหรือการจ้างงานผู้สูงอายุนั้น จะรับเข้าทำงานเป็นพนักงานรายเดือน ไม่ต้องทดลองงาน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการทำงานประกอบการจ้างงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,500 บาท และได้เยี่ยมเยียนคนพิการที่ทำงาน ณ จุดเรียงสินค้าอีกจำนวน 5 คน เป็นกลุ่มคนพิการทางการได้ยิน จำนวน 2 คน ทางการเคลื่อนไหว จำนวน 2 คน ทางสายตา (สายตาเลือนลาง) จำนวน 1 คน โดยจ้างงานเป็นพนักงานรายเดือน ไม่ต้องทดลองงาน ระยะเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง)  ซึ่งนักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ คนพิการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ที่สนใจหางานทำ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร. สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน รมว.แรงงาน กล่าว