รายการ ประเภท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กบต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ (ศทส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (กบต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ไทย-กัมพูชา จ่อหารือถกปัญหาพิสูจน์สัญชาติแรงงาน พร้อมปรับปรุงระบบนำเข้าตาม MOU
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.กัลป์ แอนด์ เกศ คอนซัลติ้ง จำกัด]
ข่าวประกาศ
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.โปรเฟสชั่นแนล แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด]
ข่าวประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของกรมการจัดหางานด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดสถานที่และทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
พบอีกราย ! ลักลอบทำงานเกาหลีใต้ ป่วยเป็นโรคตับอักเสบ วอนให้ช่วยเหลือกลับไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษา และกำจัดปลวก มด แมลงสาป และหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์รูปแบบสกู๊ปสัมภาษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์รูปแบบสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 164 165 166 167 168 >  Last ›