รายการ ประเภท
ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครคนหางานทำงานประเทศมาเลเซีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครคนหางานทำงานประเทศมาเลเซีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมงาน Udonthani Job Fair 2023 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่
รมว.เฮ้ง ชวนคนไปทำงานต่างประเทศ สมัครสมาชิกกองทุนช่วยเหลือคนหางานฯ ผ่าน Smart TOEA
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565)
การจัดซื้อจัดจ้าง
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [สำนักงานจัดหางาน มานา เวิร์คฟอร์ส]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บริษัทจัดหางาน เอ.เอ.เอ. แอดวานซ์ พลัส จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ประกวดราคาจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการจัดหางานเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การจัดซื้อจัดจ้าง
อธิบดีกกจ. เตือน ระวังผู้แอบอ้างใช้ LOGO กรมการจัดหางาน รับสมัครงานผ่านสื่อโซเชียล
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องขายทอดตลาดลิฟต์โดยสารที่ชำรุด จำนวน 1 ตัว
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบสื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายดิจิตอล โดยวิธีคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้าง
รมว.เฮ้ง แก้ปมต่างด้าวหลุดระบบ เสนอครม.ขยายเวลาต่อวีซ่า ถึง 15 พ.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ๊นเตอร์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบสื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายดิจิตอล
การจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ภีม แอนด์ พราหมณ์ จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
รมว. เฮ้ง เตือน “ผีน้อย” เกาหลีกำหนดเส้นตาย 28 ก.พ. 66 เจอจับปรับ 30 ล้านวอน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›