สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
06-05-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
06-05-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
06-05-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
06-05-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
06-05-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
06-05-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
06-05-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
04-06-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561
04-06-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
04-06-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
04-06-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561
04-06-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
04-06-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560
04-06-2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560