ร่วมต้อนรับ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายเมธี รัตนเสนีย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบของเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพในตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายพงศักดิ์ สุขสำราญ อายุ 40 ปี ทุพพลภาพเนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบ แขนและขาซีกขวาอ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้ และนายสงวน จุ่นเจิม อายุ 74 ปี ทุพพลภาพเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกปัจจุบันนอนติดเตียง