กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประชาสัมพันธ์การทำงานไปต่างประเทศ การรับสมัครงานจากสถานประกอบการ (บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอเชียติคอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด) และร่วมตอบคำถามชิงรางวัล ณ มณฑลทหารบกที่ 16 และค่ายภาณุรังษี