ขอเชิญนายจ้างเข้าร่วม RSS

 

ขอเชิญนายจ้าง สถานประกอบการ เข้าร่วว "โครงการเสริมสร้างการรับรู้เรื่องการทำงานของคนต่างด้าว"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 และวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณโรงแรมโกเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง