tel โทรศัพท์ : 038-694023,26,28,081-7829191 email ryg@doe.go.th

งาน “นัดพบออนไลน์@ระยอง” วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น RSS

 


สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง จัดงานโครงการนัดพบแรงงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ภายใต้ชื่องาน  “นัดพบออนไลน์@ระยอง” วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง   โดยมีกิจกรรม live สดผ่าน  facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง   ดังนี้ 

1.กิจกรรมการรับสมัครงาน

         -  ผู้สมัครงาน  381 คน แยกเป็น ชาย 159  คน หญิง  222  คน 

         -  นายจ้าง/สถานประกอบการ          เข้าร่วมรับสมัครงาน  จำนวน  51 บริษัท

267 ตำแหน่ง 3,473 อัตรา

- คาดว่าจะบรรจุงาน  264 คน คิดเป็นร้อยละ 69.29

2.กิจกรรมแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนและสัมภาษณ์งานผ่านระบบออนไลน์

 - ทริคการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ

 - ทริคการสัมภาษณ์งาน (ก่อน-ขณะสัมภาษณ์)

 - ทริคคำถามเด็ดในการสัมภาษณ์งานและแนวทางการตอบคำถาม

 - ทริค 6 พฤติกรรมเสี่ยงใ

นการสัมภาษณ์งานออนไลน์

3.กิจกรรมการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระผ่านคลิป VDO  จำนวน  8  อาชีพ 

1.คุ๊กกี้เนยสด

2.ยำขนมจีน

3.ปาท๋องโก๋

4.ไก่นึ่งสมุนไพร

5.ข้าวเกรียบปากหม้อ

6.แซนวิสทูน่าสลัด

7.ขนมกล้วยโบราณ

8.บาร์บีคิวไก่

และ live สด   จำนวน  2 อาชีพ

1.ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน

2.สลัดโรล

4.อภิปราย  “แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน ในสถานการณ์ Covid- 19 “  โดย หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก