พิธีเปิดสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง 2 กรกฏาคม 2560 RSS

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2560. สำนักงานจัดหางานระยอง ได้รับเกียรติจาก. นายวรานนท์. ปิติวรรณ. อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดอาคารหลังใหม่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง นายนพดล พลอยอยู่ดี จัดหางานระยอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง. ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้.