ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2560 ณ วัดบึงตากาด RSS

 

ันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.

นายนพดล พลอยอยู่ดี จัดหางานจังหวัดระยอง

ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2560

โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมประชุม จำนวน 250 คน

ณ วัดบึงตากาด ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง