ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนการเดินทางไปทำงานในธุรกิจนวดสปา ที่ประเทศเลบานอน
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน2560
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ...
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
การตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา (Visa) และการประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว
ขอเชิญประชุมชี้แจงนายจ้าง / สถานประกอบการแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
​สถานการณ์การว่างงาน ปี 59 ยังอยู่ในภาวะปกติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนการถูกหลอกไปค้าประเวณีในประเทศโอมาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระวังถูกหลอกไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย
ขอเชิญร่วมอนุโมทนา ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการจัดหางาน
โรคติดต่อ ที่กระทรวงสาธารณสุขรัสเซียกำหนดให้ชาวต่างชาติต้องตรวจ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
‹ First  < 3 4 5