โรคติดต่อ ที่กระทรวงสาธารณสุขรัสเซียกำหนดให้ชาวต่างชาติต้องตรวจ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข RSS