มติ ครม 13 กรกฎาคม 2564 ให้กลุ่มกิจการประมง ที่จะหมดอายุ 30 กันยายน 2564 ให้รีบดำเนินการโดยด่วน!! RSS

 

มติ ครม 13 กรกฎาคม 2564 ให้... กลุ่มกิจการประมง ที่จะหมดอายุ 30 กันยายน 2564 ให้รีบดำเนินการโดยด่วน!!