ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม
ใบสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับการจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระยะที่ 2
ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (นักแนะแนวอาชีพ)
ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (นักแนะแนวอาชีพและพนักงานรักษาความปลอดภัย)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และกำหนด วัร เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านภาษา(ภาษาเมียนมา)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านภาษา (ภาษากัมพูชา)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านภาษา (ภาษากัมพูชา) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ผุ้ประสานงานด้านภาษา (ภาษากัมพูชา)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านภาษา (ภาษากัมพูชา)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านภาษา(ภาษกัมพูชา) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านภาษา(ภาษากัมพูชา)