tel โทรศัพท์ : 0-4362-4166 email red@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขั้นตอนการใช้บริการ Fast Track และ Visit Japan Web ก่อนเดินทางเข้าและเมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติแห่งญี่ปุ่น(Organization for Technical Intern Training: OTIT) New
กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนไทยฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี ผ่านองค์กร IM Japan
รมว.เฮ้ง เร่งช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังมูลนิธิ LPN ประสานขอความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงาน
รมว.สุชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหางาน ด้วยระบบ E- service รองรับคนหางานทั่วประเทศ
ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 คร้ังที่ 1 (เพศชาย)
ก.แรงงาน สุดปัง เสนออาชีพอิสระ สร้างงาน สร้างรายได้ รองรับโควิด-19
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน ทางรัฐ การให้บริการภาครัฐผ่านช่องทางดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา และส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต
ก.แรงงาน เตือนภัย SMS หลอกลวงคนหางาน อ้างชื่อบริษัทดัง ให้เงินเดือนสูง ทำงานที่บ้านได้
อัตราค่าใช้จ่ายของคนหางานในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ บทลงโทษตามข้อกฎหมายประเทศญี่ปุ่น คดีลักทรัพย์
รมว.เฮ้ง เตรียมการจัดส่งแรงงานไทยทำงานซาอุ ภายใน 3 เดือน หลังลงนาม MoU
ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2565
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHYANG SHENG DYEING AND FINISHING CO., LTD. ไต้หวัน
รมว.แรงงาน ชวนสมัครงานผ่านเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ” มีตำแหน่งงานรองรับกว่า 1.5 แสนอัตรา
ก.แรงงาน อำนวยความสะดวกนายจ้าง-แรงงานเมียนมา ขยายศูนย์ TDCC อีก 1 ปี
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน Point System ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยโดยวิธีการจ้างตรง
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
 1 2 3 >  Last ›