tel โทรศัพท์ : 0-4362-4166 email red@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขั้นตอนการใช้บริการ Fast Track และ Visit Japan Web ก่อนเดินทางเข้าและเมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติแห่งญี่ปุ่น(Organization for Technical Intern Training: OTIT)
ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนไทยฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี ผ่านองค์กร IM Japan
ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 คร้ังที่ 1 (เพศชาย)
ก.แรงงาน สุดปัง เสนออาชีพอิสระ สร้างงาน สร้างรายได้ รองรับโควิด-19
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน ทางรัฐ การให้บริการภาครัฐผ่านช่องทางดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา และส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต
อัตราค่าใช้จ่ายของคนหางานในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ บทลงโทษตามข้อกฎหมายประเทศญี่ปุ่น คดีลักทรัพย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2565
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHYANG SHENG DYEING AND FINISHING CO., LTD. ไต้หวัน
รมว.แรงงาน ชวนสมัครงานผ่านเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ” มีตำแหน่งงานรองรับกว่า 1.5 แสนอัตรา
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน Point System ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยโดยวิธีการจ้างตรง
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยโดยวิธีจ้างตรงเพิ่มเติม
กระทรวงแรงงาน kick off นำเข้าแรงงานต่างด้าวตามม.64 ในพื้นที่ 8 จังหวัดติดพรมแดน
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มีนาคม 2565
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 < 1 2 3 4 >  Last ›