tel โทรศัพท์ : 0-4362-4166 email red@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
รมว.เฮ้ง สั่งการกรมการจัดหางานลงพื้นที่ให้กำลังใจญาติแรงงานไทยในยูเครน ตามข้อห่วงใย “ลุงตู่”
กรมการจัดหางาน สั่งระงับการอนุญาตเดินทางทำงานยูเครน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยโดยวิธีการจ้างตรง
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (บนเรือประมง)
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครงานตำแหน่งหัวหน้านักอุทกวิทยา (Chief Hydrologist) และตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และหุ้นส่วน (Chief Strategy and Partnership Officer)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบียเปิดรับแรงงานไทยเข้าไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ สำหรับสมาชิกกองทุนฯ ที่หมดสมาชิกภาพหรือใกล้หมดสมาชิกภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมายไต้หวัน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์การรับเงินบำเหน็จชราภาพของแรงงานไทยในไต้หวัน
สถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน ไตรมาส3/2564
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานไตรมาสที่ 3/2564
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมกราคม 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ประจำเดือนธันวาคม 2564
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›