tel โทรศัพท์ : 0-4362-4166 email red@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
บริษัทปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับสมัคร-พร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลทันที วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนกรกฎาคม 2562
55.ปัญหาและแนวทางแก้ไขการขาดแคลนแรงงานในกิจการเรือประมงทะเล กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 3 เพศชาย
เรื่อง โปรดระวัง!!ถูกหลอกลวงไปทำงานและเรียนในใต้หวัน
เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 7
ฟรีค่าธรรมเนียมการเข้า - ออกประเทส ตั้ังแต่ 5-30 เมษายน 2562 เพื่อให้แรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในใต้หวันกับนายจ้างบริษัท DE LICACY INDUSTRIAL CO.,LTD.
ที่ประชุม กนร. เห็นชอบเปิดศูนย์เก็บข้อมูลแรงงานชั่วคราวทางการเมียนมา ที่ สมุทรสาคร
“บิ๊กแรงงาน” ลงพื้นที่เมืองอุดรฯ ตรวจเยี่ยมแรงงานอีสานสมัครทดสอบภาษา ก่อนไปทำงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่เกาหลีใต้
เรื่อง เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อมิให้คนไทยไปกระทำความผิดเพิ่มขึ้นในมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งแรงงงานไทยไปทำงานในไต้หวัน
แจ้งเตือนคนไทยถูกจับคดียาเสพติดและกิจกรรมผิดกฏหมายเพิ่มขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลี
ข่าวดี!!! สำหรับนายจ้างที่มีแรงงานสัญชาติเมียนมาที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
งานแข่งขันเซปักตะกร้อและประเพณีสงกรานต์ 2561
ปิดให้บริการชั่วคราวศูนย์ปฏิบัติการการบริการจัดการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
การเปิดให้บริการศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานกัมพูชา 3 แห่ง ที่ กทม. ระยอง สงขลา
ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการกับคนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรอง
บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ 3 ม.(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
คิวอาร์โค้ดสำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นศูนย์จัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด
‹ First  < 7 8 9 10 >