tel โทรศัพท์ : 0-4362-4166 email red@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ประกาศผลผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (การสอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานราชการเฉพาะการ
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ใบสมัครสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ