tel โทรศัพท์ : 0-4362-4166 email red@doe.go.th

ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทำงานที่ 004/2564 นายวาน เชา (MR. VAN CHHAV)
คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทำงานที่ 003/2564 นายลอน โวม (MR. LORN VOEM)
คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทำงานที่ 002/2564 นายสัก ซึม (MR. SAK SOEM)
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เอ็น เวิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ชัยณัท จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ [บจง.เอเซีย สตาร์ คอมเมอเชียล เวิลด์ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ดีวา กรุ๊ป เอเชีย จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.จ๊อบส์ ลาโบะ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ฟาสต์ไฮร์ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.จิรสิน เซอร์วิส จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อินฟินิตี้ ริช เวิร์คเกอร์ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ซี.เอ็ม.ที เซอร์วิส จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ออกเทค จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ น้อมเกล้า เลเบอร์กรุ๊ป จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.บิลเลี่ยน จ๊อบส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ท้อป เลเบอร์ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ฮิวแมน แคปปิตอล กรุ๊ป เอ็กเซคคิวทิฟ เซิร์ช จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.สปริง โปรเฟสชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คน
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [สำนักงานจัดหางาน ไทย จ๊อบ โปร]
 1 2 3 >