tel โทรศัพท์ : 0-4362-4166 email red@doe.go.th

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ RSS

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 10

รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ  https://1th.me/81MEP

โดยมีผู้ยื่นใบสมัครมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ จำนวน 2,213 คน
        สนามทดสอบ มีจำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วp

1.สนามทดสอบกรุงเทพมหานคร ณ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้นที่ 11 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

2.สนามทดสอบจังหวัดอุดรธานี ณ อาคารพาณิชย์เลขที่ 131 หมู่ที่ 5 ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

       วันทดสอบ และกำหนดการทดสอบ ดังนี้

1.สนามทดสอบกรุงเทพมหานคร ทดสอบระหว่างวันที่ 15 - 29 ธันวาคม 2564 แบ่งออกเป็นวันละ 4 รอบ รอบละ 30 คน

2.สนามทดสอบจังหวัดอุดรธานี ทดสอบระหว่างวันที่ 15 - 21 ธันวาคม 2564 แบ่งออกเป็นวันละ 4 รอบ รอบละ 45 คน