อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมเพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมเพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายหลังวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายหลังวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม