รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเปิดงานวันครูแห่งชาติ จ.ชลบุรี RSS

 

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวให้โอวาทเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 จังหวัดชลบุรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

ในโอกาสเดียวกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครูแห่งชาติและมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน “ครูดีศรีเอกชน”สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนประภัสสรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี ร่วมงาน