อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดช็อลลาใต้แห่งสาธารณรัฐเกาหลี RSS

 

วันที่ 16  มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ให้การต้อนรับนายคิม ย็อง-รก (Mr. Kim Yung-rok) ผู้ว่าราชการจังหวัดช็อลลาใต้แห่งสาธารณรัฐเกาหลี และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือข้อราชการ โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน