รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 3
อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตัวชี้วัดและแผนบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2565
ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานจังหวัดนครปฐม
อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัท HYUNDAI HEAVY INDUSTIES ประเทศเกาหลีใต้ และผู้บริหารบริษัทจัดหางาน บ๊อสส์ดีไล้ท์ แมนพาวเวอร์ จำกัด ประเทศไทย พร้อมคณะ
นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

 1 2 3 >  Last ›