อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมเพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายหลังวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดช็อลลาใต้แห่งสาธารณรัฐเกาหลี
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสงานฉลองความสัมพันธ์ไทย-บังกลาเทศ ครบ 50 ปี
อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดโครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 3/2565
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 3

 1 2 3 >  Last ›