กระทรวงแรงงาน รุกขยายการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่ม สร้างโอกาสการมีงานทำ RSS

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ รัฐบาลโดยการนำของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ใน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมสานพลังประชารัฐ จัดหางานให้ผู้สูงอายุ (Civil State Project for Elderly) กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา และกิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน รวมทั้งการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์

“ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นทุนทางสังคมที่มีค่ามากในฐานะผู้มีประสบการณ์ ซึ่งมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะทำงาน ผมจึงได้มอบหมายกรมการจัดหางานเร่งเข้าพบสถานประกอบการภาคเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญของการจ้างงานผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุ ขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ รวมทั้งเชิญชวนนายจ้างให้ประกาศตำแหน่งงานผู้สูงอายุ ผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ซึ่งพร้อมให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งนายจ้างและประชาชน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญของการจ้างงานผู้สูงอายุแล้ว 900 แห่ง ทำให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุ 649 คน โดยล่าสุดบริษัท เอ็ม บี ซี แลนด์ จำกัด ได้แจ้งความต้องการจ้างงานผู้สูงอายุ ในตำแหน่ง บาริสต้า จำนวน 34 อัตรา เพื่อทำงานที่ร้าน Café Amazon ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต เชียงใหม่ ลพบุรี ขอนแก่น บุรีรัมย์ สกลนคร และอำนาจเจริญ ในส่วนกิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา มีการจ้างงานผู้สูงอายุมาเป็นวิทยากรแล้ว จำนวน 12 คน ก่อให้เกิดรายได้ จำนวน 201,600 บาท และกิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน มีผู้สูงอายุมาใช้บริการกับกรมการจัดหางานทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งทั้งหมดได้รับการบรรจุงานแล้ว สำหรับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ มีการพัฒนาผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่ากาแฟโรบัสต้า การทำเสื้อมัดย้อม ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากหนังเทียม ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ และถุงผ้าจากผ้าขาวม้า