สจจ.สป ร่วมพิธี วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายธนภูมิ  ชัยฤกษ์ จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ ห้องโพทะเล แกรนด์ฮอลล์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในพิธี นำหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กรเอกชน และสถานศึกษา ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย และเทิดพระเกียรติที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านช่าง ในฐานะ"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"รวมทั้งยังทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้ได้มาตรฐานสากล