รอง ผวจ.สป เปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ

 

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 1 /2564 ณ ณ ห้องประชุมโพทะเล แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายธนภูมิ ชัยฤกษ์ จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดเพี่อให้การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่วันที่ 29 ธ.ค.2563 เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายใต้สถานะการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทันตอนระยะเวลาที่กำหนดกรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานหางานจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 150 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สาธารณสุขจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และวิทยากรจากกรมการจัดหางาน