รองผู้ว่าฯ สมุทรปราการ ลงพื้นที่บางเสาธงตรวจเชิงรุกตามมาตรการการป้องกันฯโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายธนภูมิ ชัยฤกษ์ จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน สาธรณสุขจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามภารกิจการตรวจเชิงรุกในสถานประกอบการเพื่อให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด อำเภอบางเสาธง ซึ่งประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ มีจำนวนพนักงานคนไทยและแรงงานต่างด้าว จำนวน 2,727 คน การลงพื้นที่ในครั้งนี้พบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามคำสั่งของทางจังหวัด