ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ ตรวจติดตามสถานการณ์โควิด-19

 

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2564) เวลา 16.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายธนภูมิ  ชัยฤกษ์ จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมพูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ณ โครงการเจริญสินธานี สุขุมวิท หมู่ที่ 7 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยจังหวัดสมุทรปราการพบผู้ติดเชื้อใน โครงการเจริญสินธานี สุขุมวิท อำเภอเมืองสมุทรปราการซึ่งเป็นที่พีกอาศัยขนาดใหญ่ จำนวน 9 อาคาร มีผู้พักอาศัยประมาณ 5,000 คน มีประมาณ 2,250 ห้อง ส่วนใหญ่เป็นแรงานต่างด้าวและคนไทยเนื่องจาก ทำงานโรงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันจากการตรวจพบผู้ติดเชื้อของคลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมดังกล่าว มีความเชื่อมโยงกับผู้พักอาศัยในคอนโดแห่งนี้จึงเริ่มดำเนินการคัดกรองเชิงรุกวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 จำนวน 800 คน พบผู้ติดเชื้อ 82 ราย และดำเนินการต่อเนื่องในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป้าหมายในการตรวจจำนวน 2,000 คน ทั้งหมด 4 อาคาร ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 654 คน พบผู้ติดเชื้อ 71 ราย โดยประสานให้เข้ารับการรักษารพ.ตามสิทธิ์ หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) และศูนย์กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ (LQ) จังหวัดสมุทรปราการแล้วทุกราย 
       โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ วางแผนปฏิบัติงานในการค้นหาเชิงรุก เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564 เป้าหมายคัดกรองจำนวนประมาณ 2,000 คน เฉลี่ยวันละ 1 อาคาร โดยทีมตรวจโรงพยาบาลสมุทรปราการ ทีมปกครองอำเภอและพื้นที่ ทีมสำนักงานจัดหางานจังหวัด ตำรวจ ตม. เข้าร่วมปฏิบัติงาน เพื่อให้ครบถ้วนของจำนวนผู้พักอาศัยทั้งหมดต่อไป