สจจ.สป.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกฯ

 

วันนี้ (วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๗.๐๐ น. นายภัทรวุธ  เภอแสละจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป ที่ลานด้านหน้าพระบรมรูปทรงงาน ฯบริเวณสวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในพิธี

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะข้าราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนจิตอาสา ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมรูปทรงงานฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรจังหวัดสมุทรปราการ และพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า