ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
การนำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อขอรับ E-Work Permit
แจ้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าว เกี่ยวกับรูปแบบใหม่ของใบอนุญาตทำงาน (E – Work Permit)
การเข้าร่วมกิจกรรมในสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียและเมืองเซวาสโตโปล
หญิงไทยถูกหลอกไปค้าประเวณีที่ประเทศบาห์เรน
แรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา เฉพาะกลุ่มบัตรชมพูเท่านั้นที่ต้องขอหนังสือรับรองกลับประเทศต้นทางเพื่อฉลองสงกรานต์
​เก็บทุกอย่างไว้ในหัวใจ
​ขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัย
เตือนคนหางานระวังถูกหลอกให้สมัครเรียนภาษาเกาหลี กับ โรงเรียนสอนภาษาเกาหลี โดยโฆษณาชวนเชื่อแอบอ้างเกินจริง
ต่างด้าวเชียงใหม่ทำงานก่อสร้างมากที่สุด ย้ำ!! นายจ้างต้องให้ทำงานตรงตามประเภทกิจการและตำแหน่งงาน
บทลงโทษสำหรับผู้ได้รับการบกเว้นตรวจลงตราที่พำนักในไต้หวันเกินกำหนด/แรงงานต่างชาติหลบหนีในใต้หวัน
 < 1 2