ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กลุ่มที่ผ่านการคัดกรองเเล้ว
ตารางนัดหมายเข้าสัมภาษณ์นายจ้างและแรงงานต่างด้าว SP2
​การมอบอำนาจให้บุคคลที่มิใช่นายจ้างกระทำแทนและการดำเนินการตรวจสอบ คัดกรอง ความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 6 กันยายน 2560​
แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ที่ใช้ยื่นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
กนร. มีมติให้แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้างได้
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
การนำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อขอรับ E-Work Permit
แจ้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าว เกี่ยวกับรูปแบบใหม่ของใบอนุญาตทำงาน (E – Work Permit)
การเข้าร่วมกิจกรรมในสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียและเมืองเซวาสโตโปล
หญิงไทยถูกหลอกไปค้าประเวณีที่ประเทศบาห์เรน
แรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา เฉพาะกลุ่มบัตรชมพูเท่านั้นที่ต้องขอหนังสือรับรองกลับประเทศต้นทางเพื่อฉลองสงกรานต์
​เก็บทุกอย่างไว้ในหัวใจ
​ขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัย
เตือนคนหางานระวังถูกหลอกให้สมัครเรียนภาษาเกาหลี กับ โรงเรียนสอนภาษาเกาหลี โดยโฆษณาชวนเชื่อแอบอ้างเกินจริง
ต่างด้าวเชียงใหม่ทำงานก่อสร้างมากที่สุด ย้ำ!! นายจ้างต้องให้ทำงานตรงตามประเภทกิจการและตำแหน่งงาน
บทลงโทษสำหรับผู้ได้รับการบกเว้นตรวจลงตราที่พำนักในไต้หวันเกินกำหนด/แรงงานต่างชาติหลบหนีในใต้หวัน
 < 1 2