รีบนำเเรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติ ก่อน 30 มิ.ย. 61

 

รีบนำเเรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติ

         นายจ้าง/สถานประกอบการที่พาเเรงงานต่างด้าวมาจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติเเล้วขอให้นำ

เเรงงานต่างด้าวเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ ภายในวันที่ 30 มิ.ย.61 ตามศูนย์่พิสูจน์สัญชาติที่ทางกระทรวงเเรงงานกำหนด ดังนี้ 

ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมา
จังหวัดสมุทรปราการ 
ตั้งอยู่ที่ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ชั้น 5 โทร 021839723

จังหวัดสมุทรสาคร    จังหวัดเชียงราย     จังหวัดตาก     จังหวัดระนอง

จังหวัดเชียงใหม่      จังหวัดนครสวรรค์   จังหวัดสงขลา

ศูนย์พิสูจน์สัญชาติลาว

ศูนย์การค้าไอที สแควร์ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์พิสูจน์สัญชาตกัมพูชา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร     จังหวัดระยอง     จังหวัดสงขลา