เปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ฯ

 

  นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานในสถานประกอบการ  และ

ที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติ ทางการกัมพูชาเข้ามาพิสูจน์สัญชาติให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ในจังหวัดสมุทรปราการ

ณ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง 

  ตั้งแต่วันที่ 5-31 มีนาคม 2561


ติอต่อขอรับคิวเข้าพิสูจน์สัญชาติได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


  เอกสารประกอบการใช้จองคิว 
 -สำเนาบัตรสีชมพู  (หมดอายุ 1 พ.ย.60 / 31 มี.ค.61 และ 30 มิ.ย.61)   

-สำเนาใบที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์ลูกจ้าง-นายจ้าง  (ใบจับคู่)