แจ้งเลื่อนนัด จัดทำทะเบียนประวัติ(บัตรชมพู) ณ ศุนย์การค้าอิมพิเรียลเวิลด์สำโรง ชั้น 5