โอกาสสุดท้ายสำหรับการพิสูจน์สัญชาติ ️

 

                                              โอกาสสุดท้ายสำหรับการพิสูจน์สัญชาติ ️
ทางการกัมพูชา เข้ามาดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาในจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งเเต่วันที่ 5 -31 พ.ค. 61 ณ.ณ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ชั้น 5 
นายจ้างสามารถติดต่อขอรับคิวเข้าพิสูจน์สัญชาติได้ตั้งเเต่วันที่ 4 พ.ค.61 เป็นตันไป 

รีบๆมากันนะครับ