เเจ้งรายละเอียดการรับเล่ม Passport

 

เเจ้งรายละเอียดการรับเล่ม Passport 
เเรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ของศูนย์สมุทรปราการ (mobile) รอบ 2

รอบวันเข้าศูนย์ ฯ วันที่  5 - 31 พฤษภาคม 2561
เอกสารที่ใช้ในการรับ
* ใบเสร็จรับเงินจากศูนย์สมุทรปราการ (mobile) ตัวจริง 
* ใบมอบอำนาจ (กรณีที่ยื่นแทนนายจ้าง)
* เอกสารของศูนย์ OSS
@@@ เมื่อรับเล่ม Passport เเล้วสามารถเข้าศูนย์ OSS ได้ทันที @@@
อย่าลืมพาคนต่างด้าวมาในวันเล่ม Passport
ติดต่อขอรับได้ที่ 

ศูนย์ OSS จังหวัดสมุทรปราการ 

ณ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ชั้น 5

รายละเอียดการรับเล่มเพิ่มเติมที่ โทร 02 395 5990-1 หรือ www.doe.go.th/samutprakarn