ด่วน!! รีบดำเนินการ...ก่อนถูกปรับจับ...

 

ด่วน!! รีบดำเนินการ...ก่อนถูกปรับจับ...

นายจ้างและสถานประกอบ ผู้ใช้แรงงานต่างด้าว ( กัมพูชา, ลาว,เมียนมา)

ให้รีบดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการปรับปรุงทะเบียนประวัติและขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว

ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มิ.ย.61 เท่านั้น ก่อนถูกปรับจับ...

##ย้ำ!! สำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าว ( กัมพูชา, ลาว,เมียนมา)ที่ทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ และ กลุ่มแรงงานต่างด้าว ( กัมพูชา, ลาว,เมียนมา) ที่ลงทะเบียนออนไลน์ที่ได้ SMS หรือ ยังรอ SMS (1 พ.ย 60, 31 มี.ค.60, ใบจับคู่ ,30 มิ.ย. 61) และ ที่รอการพิสูจน์สัญชาติ หรือ ที่พิสูจน์สัญชาติแล้วยังไม่ได้มาทำการปรับปรุงทะเบียนประวัติและขอใบอนุญาตทำงาน ให้รีบมาดำเนินการโดยด่วน!! ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ณ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ชั้น 5 อำเภอเมืองสมุทรปราการภายในในวันที่ 5 – 15 มิถุนายน 2561 เท่านั้น