ประกาศรับสมัคร สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

(โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงาน ภาครัฐ)

๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

๒) อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท

๓) มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word , Excel ได้เป็นอย่างดี

๔) ระยะเวลาสัญญาการจ้างงาน 1 ปี

**สามมารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเพิ่มเติมและนัดสัมภาษณ์ได้ทางฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ Tel.02-395-5992 , 084-6961241

**รับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562